เปิดแล้ว The Thought Creative Workshop โครงการปั้นนักโฆษณารุ่นใหม่ ปี 3 จาก GREYnJ UNITED

แม้ว่างานโฆษณาไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อน แต่เราเชื่อว่ายังมีคนที่สนใจและอยากพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์

Card image

NEWS&ACTIVITY

เปิดแล้ว The Thought Creative Workshop โครงการปั้นนักโฆษณารุ่นใหม่ ปี 3 จาก GREYnJ UNITED

Card image Card image

เปิดแล้ว The Thought Creative Workshop โครงการปั้นนักโฆษณารุ่นใหม่ ปี 3 จาก GREYnJ UNITED

POSTED ON JANUARY 28, 2019
BY EDITOR

ในฐานะเอเจนซี่โฆษณาหนึ่ง GREYnJ UNITED ต้องการจะมอบความรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อมาทำงานในสายอาชีพนี้ จึงจัดโครงการปั้นนักโฆษณารุ่นใหม่ The Thought Creative Workshop ขึ้นเป็นปีที่ 3 สำหรับให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานประกวดเพื่อรับการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานโฆษณาทั้งสื่อ traditional และ digital โดยครีเอทีฟ ชั้นนำของประเทศและผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ พร้อมสัมผัสบรรยากาศการทำงานและประสบการณ์แบบเหมือนจริง เป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ผลิตครีเอทีฟและบุคลากรออกมาหลายรุ่นให้กับวงการโฆษณา และมีส่วนหนึ่งได้เข้าทำงานกับทางบริษัท GREYnJ UNITED หลังจบการอบรมด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถรับโจทย์และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ The Thought Creative Workshop ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ GREYnJ UNITED ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

Reference: brandbuffet.in.th

News & Activities